Som avtalt

BB En3prenør AS

Entreprenørfirma som utfører grunnarbeid til hytter og hus. Infrastruktur til tomtefelt, brøyting og veivedlikehold.

Numedalsvegen 5900, 3628 Veggli

 Knut Bekkjorden
  Daglig leder
     41505005

    kb@bben3.no

 Tor Bekkjorden

  Prosjektleder/Maskinkjører
    93215409
    tb@bben3.no