Hopp til innholdet

Tjenester

Edit Content

Tomtegraving

Utgraving av hus og hyttetomter, næringsbygg, parkeringsplasser etc.

Edit Content

Veibygging

Hovedvei, stikkvei, innkjørsel, parkeringsplass etc.

Edit Content

Vann og avløp, nyanlegg og rehabilitering av anlegg

Nyetablering eller reprasjoner av vanntilførsel, spillvann, infiltrasjon, overvann, drenering, etc.

Edit Content

Sprenginng

Sprengning av tomter, veier, grøfter, etc.

Edit Content

Transport / Masseforflytning

Tilkjøring av div masser, oppgrusing av vei og parkeringer, transport av utstyr etc

Edit Content

Vintervedlikehold / Brøyting

Brøyting av veier, parkeringer etc, tining av stikkrenner,
åpning av traser på vinteren.

Edit Content

Sommervedlikehold

Oppgrusing av veier, lapping, grøfting, skifte av stikkrenner eller spyling av gamle renner, feieing

Edit Content

GPS / Målebok og Maskinstyring​

Vi har GPS målebok som vi kan registre og prosjekter inn tomter, grøfter, kummer, veier etc. 

Dette kan da bearbeides så vi kan legge det in i maskinstyring på graverne. Som vi da kan grave etter.

Edit Content

Søknader/ansvarsretter - Prosjektstyring

Vi prosjekterer vei, vann, avløp og tomteareal, sender
søknader. Gjør alt fra søknader til ferdig utført arbeid.

Edit Content

Maskiner & utstyr

Maskinpark

Utgraving av hus og hyttetomter, næringsbygg, parkeringsplasser etc.


Hovedvei, stikkvei, innkjørsel, parkeringsplass etc.

Nyetablering eller reprasjoner av vanntilførsel, spillvann, infiltrasjon, overvann, drenering, etc.

Sprengning av tomter, veier, grøfter, etc.

  Tilkjøring av div masser, oppgrusing av vei og parkeringer, transport av utstyr etc.  

 

Brøyting av veier, parkeringer etc, tining av stikkrenner,
åpning av traser på vinteren.

Oppgrusing av veier, lapping, grøfting, skifte av stikkrenner eller spyling av gamle renner, feieing

Vi har GPS målebok som vi kan registre og prosjekter inn tomter, grøfter, kummer, veier etc.

Dette kan da bearbeides så vi kan legge det in i maskinstyring på graverne. Som vi da kan grave etter.

Vi prosjekterer vei, vann, avløp og tomteareal, sender
søknader. Gjør alt fra søknader til ferdig utført arbeid.