Tjenester

Edit

Tomtegraving

Utgraving av hus og hyttetomter, næringsbygg, parkeringsplasser etc.

Edit

Veibygging

Hovedvei, stikkvei, innkjørsel, parkeringsplass etc.

Edit

Vann og avløp, nyanlegg og rehabilitering av anlegg

Nyetablering eller reprasjoner av vanntilførsel, spillvann, infiltrasjon, overvann, drenering, etc.

Edit

Sprenginng

Sprengning av tomter, veier, grøfter, etc.

Edit

Transport / Masseforflytning

Tilkjøring av div masser, oppgrusing av vei og parkeringer, transport av utstyr etc

Edit

Vintervedlikehold / Brøyting

Brøyting av veier, parkeringer etc, tining av stikkrenner,
åpning av traser på vinteren.

Edit

Maskiner & utstyr

Maskinpark

Edit

GPS / Målebok og Maskinstyring​

Vi har GPS målebok som vi kan registre og prosjekter inn tomter, grøfter, kummer, veier etc. 

Dette kan da bearbeides så vi kan legge det in i maskinstyring på graverne. Som vi da kan grave etter.

Edit

Sommervedlikehold

Oppgrusing av veier, lapping, grøfting, skifte av stikkrenner eller spyling av gamle renner, feieing

Edit

Maskiner & utstyr

Maskinpark

Tjenester

Edit

Tomtegraving

Utgraving av hus og hyttetomter, næringsbygg, parkeringsplasser etc.

Edit

Veibygging

Hovedvei, stikkvei, innkjørsel, parkeringsplass etc.

Edit

Vann og avløp, nyanlegg og rehabilitering av anlegg

Nyetablering eller reprasjoner av vanntilførsel, spillvann, infiltrasjon, overvann, drenering, etc.

Edit

Sprenginng

Sprengning av tomter, veier, grøfter, etc.

Edit

Transport / Masseforflytning

Tilkjøring av div masser, oppgrusing av vei og parkeringer, transport av utstyr etc

Edit

Vintervedlikehold / Brøyting

Brøyting av veier, parkeringer etc, tining av stikkrenner,
åpning av traser på vinteren.

Edit

Sommervedlikehold

Oppgrusing av veier, lapping, grøfting, skifte av stikkrenner eller spyling av gamle renner, feieing

Edit

GPS / Målebok og Maskinstyring​

Vi har GPS målebok som vi kan registre og prosjekter inn tomter, grøfter, kummer, veier etc. 

Dette kan da bearbeides så vi kan legge det in i maskinstyring på graverne. Som vi da kan grave etter.

Edit

Søknader/ansvarsretter - Prosjektstyring

Vi prosjekterer vei, vann, avløp og tomteareal, sender
søknader. Gjør alt fra søknader til ferdig utført arbeid.

Edit

Maskiner & utstyr

Maskinpark